Gaspro Store Anlæg er et program til at beregne årsnyttevirkning og besparelser af energiforbedringer på større kedelanlæg til bygnings- og brugsvands­opvarmning med en eller flere kedler. Programmet er for professionelle brugere, og er udviklet af Dansk Gasteknisk Center a/s. Det er et effektivt værktøj i forbindelse med dokumentation af energibesparelser.

 

Årsnyttevirkningerne i denne variant af Gaspro Store Anlæg er baseret på [variantDesc] brændværdi.

 

Klik på nedenstående knap for at få vist brugervejledningen som pdf-fil i et nyt vindue.

 

Ved indtastning af tal opfattes både komma
og punktum som decimalseparator.

Generelt

Energidata

- angives under varmtvandssystem

Kedelcentral

Varmeanlæg

Evt. estimat for uafkølet returvand

Varmtvandssystem

Beregningsfejl

Resultater

Bemærkninger

Anlæg

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Test

Energidata

- angives under varmtvandssystem

Kedelcentral

Varmeanlæg

Evt. estimat for uafkølet returvand

Varmtvandssystem

Beregningsfejl

Resultater

Bemærkninger

Anlæg

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Besparelser kan ikke beregnes, før der er resultater for eksisterende og forbedret anlæg.

Besparelser

Anlæg

Eks. anlæg Forb. anlæg Forbedring

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Vælg det projekt, du vil hente

Vælg de projekter du vil slette, og tryk derefter på "Slet valgte projekter"Import overskriver kun projekter og kedler, som har navnesammenfald med det importerede. Hvis du kun ønsker at have det importerede, så start med at slette databasen med nedenstående knap.


Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af din database så kopiér nedenstående tekst (json-data), og gem den i en fil. Notepad/Notesblok, som følger med Windows, fungerer fint til formålet. Teksten er som udgangspunkt allerede markeret, så du skal bare trykke CTRL-C, åbne fx Notesblok, og trykke CTRL-V. Derefter skal filen bare gemmes.

Hvis du senere får brug for sikkerhedskopien, så vælger du fanebladet "Import" (under Db.adm.), indsætter den gemte tekst i det markerede felt, og klikker på knappen "Importér database".

Databasen (som json-data) kan naturligvis også håndteres på mange andre måder - fx sendes som E-mail. Men pas på at den ikke ændres i processen - fx ved at blive omformatteret af E-mail programmet.


Input-model

Debug-data

Beregningsmodel

Debug-data

Debug udskrift

Debug-data

Gaspro Store Anlæg version 0.0.0